WYBORY SAMORZĄDOWE 2014r.

WYBORY SAMORZĄDOWE 2014r.

16.11.2014r. to termin wyborów. W gminie Siemyśl na 3714 mieszkańców uprawnionych do głosowania jest 2950 0sób. Na terenie gminy są zorganizowane 2 obwody. O mandat radnego ubiega się 39 osób. Rada liczy 15 osób więc można uznać, że zainteresowanie bycia radnym nie jest przesadnie wysokie. W jednym z okręgów ogłoszono „dogrywkę” gdyż w pierwotnym terminie zgłosił się tylko 1 kandydat. Pod linkami prezentujemy konkretne nazwiska osób z podaniem listy z której zgłoszona jest kandydatura.

Obwód

nr 1

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Charzynie 78-122 Charzyno ul. Wojska Polskiego 11

należą do niego sołectwa: Byszewo, Charzyno, Kędrzyno, Niemierze

nr 2

Zespół Szkół im. Noblistów Polskich w Siemyślu 78-123 Siemyśl ul. Szkolna 10

należą do niego sołectwa: Białokury, Morowo, Nieżyn, Siemyśl, Świecie Kołobrzeskie, Trzynik, Unieradz

 

Kandydatów do RADY GMINY i na STANOWISKO WÓJTA zgłosiły 3 komitety

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  (skrót Komitet Wyborczy PSL) pełnomocnik Mariusz Miętus 

Komitet Wyborczy Wyborców „Wspólna Droga” (skrót KWW Wspólna Droga) pełnomocnik Zenon Malinowski

Komitet Wyborczy Wyborców Razem dla Gminy Siemyśl  (skrót KWW Razem dla Gminy Siemyśl ) pełnomocnik Bogdan Małyszewicz

=> KANDYDACI NA WÓJTA <=

 

=> KANDYDACI DO RADY GMINY <=

 

Przy urnach wyborczych będziemy wybierać także radnych do Rady Powiatu oraz Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Radnych do Rady Powiatu wybieramy ze zgłoszonych list Komitetów Wyborczych w ramach okręgu nr V, do którego należy również Gmina Gościno i Rymań. Z naszego wspólnego okręgu do Rady Powiatu wchodzą 3 osoby, do Rady Sejmiku 6 osób z naszego okręgu. Mandaty są dzielone proporcjonalnie do liczby oddanych głosów między komitety, które przekroczyły 5-proc. próg wyborczy (metodą d’Hondta). Największe Szanse mają osoby z czołówki listy komitetu wyborczego, który uzyskał najwięcej mandatów.

Warto zwrócić należy uwagę na fakt iż w Siemyślu jest najmniejsza liczba osób mogąca brać czynny udział w głosowaniu. Na przypadających 2950 osób uprawnionych do głosowania w gm. Siemyśl jest 3340 osób w gm. Rymań oraz 4128 osób w gminie Gościno.

Zatem, jeżeli chcemy mieć swoich reprezentantów w Radzie Powiatu, pełna mobilizacja i weźmy czynny udział w wyborach!

=> KANDYDACI DO RADY POWIATU <=

 

 => KANDYDACI DO SEJMIKU <=

 

 

Komentarze

Ostatnie wpisy

Popularne

Polub nas na Facebooku