KANDYDACI DO RADY GMINY SIEMYŚL

L.p. Granice okręgu Imię i nazwisko kandydata / wiek Lista / ugrupowanie
1. Sołectwo Białokury

 Stanisław Chabera / 57

 

Marek Szymanek / 45

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

KWW Razem dla Gminy Siemyśl

2. Sołectwo Byszewo

 Jan Wers / 49

 

Teresa Pękul / 54

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

KWW Razem dla Gminy Siemyśl

3. część Sołectwa Charzyno obejmująca ulice: Leśną i Szkolną

 Beata Wiśniewska / 45

 

Beata Szpak / 27

 

Zbigniew Wilczyński / 48

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

KWW Razem dla Gminy Siemyśl

KWW „Wspólna Droga”

4. część Sołectwa Charzyno obejmująca ulice: Polną, Wodną i Zieloną

 Dorota Wasylów / 43

 

Wiesława Wilczyńska / 57

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

KWW „Wspólna Droga”

5. część Sołectwa Charzyno obejmująca ulice: Krótką, Lipową i WojskaPolskiego oraz numerację porządkową od Nr 10 do końca

 Krystyna Grega / 47

 

Bartłomiej Tomczyk / 31

 

Adrian Wojciechowski / 30

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

KWW Razem dla Gminy Siemyśl

KWW „Wspólna Droga”

6. część Sołectwa Charzyno obejmująca numerację porządkową od Nr 1 doNr 9A oraz Sołectwo Niemierze

 Celina Andrusieczko / 55

 

Dariusz Pietruszczyński / 41

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

KWW „Wspólna Droga”

7. Sołectwo Kędrzyno

 Regina Lempkowska – Wójcik / 53

 

Paweł Pietruszyński / 27

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

KWW „Wspólna Droga”

8. Sołectwo Morowo oraz Sołectwo Świecie Kołobrzeskie

 Robert Mordarski / 29

 

Dorota Więcek / 39

 

Jacek Szymański / 27

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

KWW Razem dla Gminy Siemyśl

KWW „Wspólna Droga”

9. Sołectwo Nieżyn

 Olga Nowaczyk / 51

 

Edward Sidorkiewicz / 57

 

Stanisław Barski / 61

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

KWW Razem dla Gminy Siemyśl

KWW „Wspólna Droga”

10. część Sołectwa Siemyśl obejmująca ulice: Polną i Szkolną

 Krzysztof Żylski / 39

 

Łukasz Doborowolski / 26

 

Henryk Karwat / 63

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

KWW Razem dla Gminy Siemyśl

KWW „Wspólna Droga”

11. część Sołectwa Siemyśl obejmująca ulice: Kościelną, Malinową i Ogrodową

 Marek Dołkowski / 50

 

Piotr Byczkowiak / 36

 

Zenon Malinowski / 55

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

KWW Razem dla Gminy Siemyśl

KWW „Wspólna Droga”

12. część Sołectwa Siemyśl obejmująca ulice: Kołobrzeską,Ks. Alojzego Wyciślika, Lipową, Sportową i Topolową oraz numeracjęporządkową od Nr 17 do końca

 Janusz Tasak / 50

 

Zbigniew Udycz / 48

 

Marcin Kadłubek / 31

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

KWW Razem dla Gminy Siemyśl

KWW „Wspólna Droga”

13. część Sołectwa Siemyśl obejmująca numerację porządkową od Nr 1 do Nr16 oraz Sołectwo Unieradz

 Marian Kurnik / 57

 

Renata Zielińska / 37

 

Janina Jakubowska / 52

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

KWW Razem dla Gminy

KWW „Wspólna Droga” Siemyśl

14. część sołectwa Trzynik obejmująca miejscowość Trzynik – numerację porządkową od Nr 1 do Nr 13

 Jan Piechowiak / 53

 

Ryszard Olton / 52

 

Jacek Pliszka / 40

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

KWW Razem dla Gminy Siemyśl

KWW „Wspólna Droga”

15. część sołectwa Trzynik obejmująca miejscowość Trzynik – numerację porządkową od Nr 14 do końca oraz miejscowość Wszemierzyce

 Robert Fijałkowski / 42

Dorota Musiał / 45

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

KWW „Wspólna Droga”

 Do Rady Gminy wchodzi 1 osoba z każdego okręgu z największą liczbą głosów

KANDYDACI DO RADY POWIATU KOŁOBRZESKIEGO

KANDYDACI NA STANOWISKO WÓJTA GMINY SIEMYŚL

KANDYDACI NA RADNYCH SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Dodaj komentarz