Sala Wiejska, Stowarzyszenie, Strategia czyli konsultacje

Na ostatnią sobotę stycznia zaplanowano w porozumieniu z Wójtem, Sołectwem i Stowarzyszeniem Dialog robocze spotkanie w sprawie przyszłości Sali Wiejskiej w Siemyślu. Termin ustalono tak, aby w spotkaniu mogło wziąć udział jak najwięcej osób, które chciałyby wyrazić swoją opinię na temat przyszłości sali, jak i mieć wpływ na kierunki jej rozwoju. Uwzględniając te prośby spotkanie rozpocznie się o godzinie 19:00.

Oczekujemy, że w spotkaniu będą uczestniczyć mieszkańcy nie tylko sołectwa Siemyśl, ale i pozostałych sołectw z Gminy Siemyśl. Mile widziani będą przedstawiciele Urzędu Gminy, Rady Gminy , Sołtysi oraz Stowarzyszenia już działające na terenie naszej Gminy.

Stowarzyszenie, które powstałoby w wyniku konsultacji po ewentualnym podpisaniu porozumienia z Gminą posiadałoby mandat to zarządzania Salą Wiejską wraz z odpowiedzialnością za jej stan techniczny. W pierwszej kolejności musiałoby pozyskać środki na pilne remonty, w tym dachu. Sala Wiejska powinna być też miejscem do zakładania kolejnych Stowarzyszeń jak i inicjatyw społecznych. Zakres współpracy będzie wynikiem konsultacji.  Działanie Stowarzyszenia Dialog jest stworzenie warunków dla powstania takiej nowej organizacji.

Celem spotkania będzie

  • przedstawienie możliwości rozwoju Gminy przy udziale organizacjami pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  • wspólne opracowanie strategii i kierunków rozwoju dla rozwoju Sali Wiejskiej,
  • wyłonienie osób, które będą chciały przystąpić do Stowarzyszenia odpowiedzialnego za Salę Wiejską lub chcące założyć odrębne Stowarzyszenia, które będą działały wspólnie korzystając z Sali.

 

Komentarze

Ostatnie wpisy

Popularne

Polub nas na Facebooku