Sala Wiejska, Stowarzyszenie, Strategia czyli konsultacje