VIII Sesja Rady Gminy na której głosowano absolutorium

29 czerwca 2015 r. odbyła się sesja Rady Gminy Siemyśl. Na sesji poddano pod głosowanie wiele uchwał w tym tą, która dla Wójta jest wizerunkową czyli absolutorium. W tym dniu Rada Gminy odjęła następujące uchwały:

  • w sprawie wystąpienia Gminy Siemyśl ze Stowarzyszenia Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka,
  • w sprawie deklaracji przystąpienia Gminy Siemyśl do Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta”,
  • w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2015 r.,
  • zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2015 – 2022,
  • w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
  • w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania,
  • w sprawie powołania członków stałych komisji Rady Gminy Siemyśl,
  • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Siemyśl za 2014 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Siemyśl za 2014 r.,
  • w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi  Gminy  Siemyśl  z tytułu  wykonania  budżetu za 2014 r.

[nggallery id=88]

Wójt, aby zaproponować Radzie wystąpienie ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka z decyzją, zwlekał do czasu głosowania w Kołobrzegu. Po tym jak Radni miasta Kołobrzeg zdecydowali o wyjściu oczywistym stało się, że inni mogą się do akcji wyjścia przyłączyć. W głosowaniu 2 osoby wstrzymały się, pozostali za opuszczeniem LGR. W procesie jest rejestracja nowego Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta”. Jest wola Rady, aby do tego nowoutworzonego Stowarzyszenia Gmina Siemyśl przystąpiła. Osobami reprezentującymi Siemyśl będzie jak dotychczas Wójt i jego zastępca, ale przegłosowano dodanie jeszcze reprezentanta, którym został radny z Niemierza Dariusz Pietruszczyński przy jednym głosie sprzeciwu.

Ustalono, że wszelkie nieprawidłowości dotyczące wywozu odpadów komunalnych należy zgłaszać

pisemnie na adres: Urząd Gminy Siemyśl ul.Kołobrzeska 14, 78-123 Siemyśl

elektronicznie: ug_siemysl@post.pl

telefonicznie: 943585316

lub osobiście w Urzędzie Gminy Siemyśl

 

Omówiono szczegółowo budżet  i konieczność uchwalenia zmian. Niestety główną bolączką gminy jest brak zainteresowania zakup nieruchomości bez których nie ma możliwości przeprowadzenia inwestycji. Część dotyczącą budżetu prowadziła pani Dorota Galant – główny skarbnik. Trzeba podkreślić, że jak zawsze bardzo profesjonalnie wszystkie zmiany zostały wyjaśnione i uzasadnione. Jak sama pani skarbnik podkreśliła w swojej wypowiedzi „…obraz gminy jest wyraźnie pozytywny, bo wskaźniki mówią same za siebie…”

Księgowość to mocna strona Gminy (tak nam się wydaje) na potwierdzenie tego jest kolejna pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. Ale co idzie za tymi wskaźnikami. Inwestycje musiały zostać wstrzymane bo na pierwsze półroczne roku 2015 z zaplanowanych przychodów w budżecie kwotę 720.000 pln, nie wpłynęła z tej kwoty, ani złotówka. Wskaźnikowo jest dobrze, ale ludziom nie żyje się przez to lepiej bo większość z inwestycyjnych obietnic Wójta z zebrań wiejskich jest oddalane w czasie.

Na końcu pozostała ostatnia uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi. Głosowanie jest zawsze poprzedzone możliwością dyskusji, bądź zadania pytania Wójtowi o jego działalność. Jak to kiedyś usłyszałem z ust poprzedniego Przewodniczącego Pana Edwarda Sidorkiewicza jest to najlepszy moment, aby Wójtowi powiedzieć co nam się podoba, a co nie w jego postępowaniu. Wówczas usłyszałem też dwa zdania krytyki od Przewodniczącego,  absolutorium przeszło i wszystko było w porządku. Wójt przynajmniej wiedział nad czym musi popracować.

Na sesji 29.06.2015r. nikt nie podjął dyskusji nie zadał pytania Wójtowi, a to dobra okazja. Szkoda, że w kuluarach Radni, ale też i mieszkańcy chętniej dzielą się tym co się Wójtowi nie udaje.  Z góry przepraszam, że o tym piszę, ale sprawiedliwości musi stać się zadość. Naszym zdaniem brak informacji zwrotnej o podejmowanych przez Wójta działaniach jest dla niego samego krzywdzące. My jako portal nigdy nie stronimy od tego, gdy jest coś co wypada pochwalić w działalności Wójta czy też Gminy chwalimy, a co wytknąć jako złe działanie po prostu wskazać. I tak już nie raz czyniliśmy.

Osobną sprawą jest wyjaśnienie kwestii zjazdu z drogi ekspresowej w Byszewie i zaniedbania Gminy w tej sprawie. Sprawa była poruszana w wolnych wnioskach w trakcie sesji. Zamieścimy osobną relację.

Komentarze

Ostatnie wpisy

Popularne

Polub nas na Facebooku