Sesja Rady Gminy – Wójt bez absolutorium

W dniu dzisiejszym odbyła się sesja Rady Gminy. Sesja rozpoczęła się tuż po godzinie 11-tej, zakończyła się po godzinie 13-tej.

W trakcie sesji głosowano w kluczowych kwestiach dla Gminy bo głosowania dotyczyły budżetu bieżącego oraz prognozy budżetowej na lata 2014-2020, zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Siemyśl za 2013 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Siemyśl za 2013 r. oraz w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013.

W ciągu roku jest to jedna z ważniejszych sesji, na których jest okazja do dyskusji na temat przyszłości Gminy jak i konfrontacji pomysłów na kierunki jej rozwoju. Przed samym głosowaniem w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi jest okazja, aby „wygarnąć” wszystkie niedociągnięcia zawinione przez Wójta, których się podejmuje. Można też chwalić za dokonania, ale to już niestety chyba nie jest w naszej naturze.

Wszystkie podejmowane przez Radnych uchwały tj.:

– zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2014 r.

– zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2014-2020. (druk nr 261)

– w sprawie emisji obligacji komunalnych

– w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Siemyśl za 2013 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Siemyśl za 2013 r.

podjęte zostały jednogłośnie!

Bez głosu sprzeciwu i nikt też nie wstrzymywał się od głosu. Nikt z Radnych nie podejmował dyskusji.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad ostatnie głosowanie dotyczyło udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013 przez Radę Gminy. Można było się spodziewać, że w tym momencie rozpocznie się seria wypowiedzi jak źle Pan Wójt wykonuje swoje działania, bo jest grupa Radnych, którzy otwarcie krytykują wszelkie działania Wójta.

Przewodniczący zwrócił się do Radnych, aby zadawali pytania Wójtowi i ……….

….. zapadła cisza, nikt bezpośrednio przed głosowaniem za absolutorium nie podał żadnego argumentu ze złego sprawowania mandatu

Aby Wójt otrzymał absolutorium za uchwałą musi opowiedzieć się bezwzględna większość Rady. W Gminie Siemyśl jest 15 Radnych zatem za uchwałą powinno opowiedzieć się 8 Radnych. Obecnych na sesji było 11 radnych.

Radni przeszli do głosowania:

kto jest za udzieleniem absolutorium?

DSC032197 Radnych

kto jest przeciw?

nikt nie podniósł ręki

kto się wstrzymał?

DSC03221

4 Radnych

 

 

 

 

 

Konstruktywna krytyka ma tą dobrą stronę, że pozwala zwrócić uwagę na popełniane błędy i uniknąć popełniania ich w przyszłości, ale wymaga odwagi cywilnej, aby przekazać swoje stanowisko w bezpośredniej rozmowie. 

Efekt jest taki, że Gminie Siemyśl nie podjęto uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium. Szkoda, że nie podbito konkretnymi argumentami bo mogło by to wpłynąć pozytywnie na przyszłość podejmowanych działań.

 

 

 

Komentarze

Ostatnie wpisy

Popularne

Polub nas na Facebooku