Sesja Rady Gminy podjęte uchwały i apel Starosty do Radnych

W dniu wczorajszym w GOK odbyła się sesja Rady Gminy na którą przybył również Starosta Kołobrzeski Tomasz Tamborski, który miał do dla Radnych specjalną ofertę, ale wymagała ona zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2016-2022.

Po rozpoczęciu sesji Przewodniczący Rady Gminy Jacek Pliszka zaproponował zmianę porządku obrad tak, aby swoje argumenty za zarezerwowaniem przez Gminę Siemyśl kwoty 250.000zł na poczet przebudowy drogi Szkolnej w Charzynie. Pozostałe środki zabezpieczy Powiat. Dofinansowanie możliwe jest w ramach dotacji unijnej z PROW.

Głosowanie zakończyło się pełnym poparciem Rady dla uchwały.

Była możliwość zdawania pytań Panu Staroście co wykorzystał radny Białokur Stanisław Chabera.

Po wyjaśnieniu kilku kwestii dotyczącej przynależności gminy do organizacji turystycznej LOT sesja dopiero swojego kolorytu nabrała (tradycyjnie) w końcowej części przy okazji wolnych wniosków i interpelacji. Radni dopytywali również o sposoby zawierania umów o świadczenie usług prawnych i tzw. urbanistycznych. Umowy są „odnawiane” na podstawie opinii pracowników gminy. Urbaniście Panu Dariuszowi Ruta zaproponowano umowę tylko na 3 miesiące. Jak podkreśla radny Niemierza Dariusz Pietruszczyński może lepszym rozwiązaniem byłby konkurs ofert przy wyborze specjalistów tych profesji.

Radna Nieżyna Olga Nowaczyk, która wykorzystała obecność Radnego Powiatu Pawła Adamczak, który jest również reprezentuje Lasy Państwowe o zwrócenie uwagi i naprawę zniszczonej drogi Nieżyn – Niemierze. Pan Adamczak stwierdził, że Lasy nie będą się uchylać od naprawy, ale Urząd Gminy Siemyśl jako gospodarz musi się zwrócić na piśmie. Argumentacja czy pismo jest konieczne, czy  nie zajęło Wójtowi blisko 5 minut sesji. To prawie tyle ile może zająć zredagowanie całego pisma łącznie z zapakowaniem w kopertę. Na stan dróg również zwrócili uwagę sołtysi Byszewa i Unieradza.

Dołączyliśmy się do apelu o zwrócenie uwagi na stan dróg, podkreślając jednocześnie, że czasami pismo jest konieczne. Czego najlepszym przykładem jest sposób załatwienia dużego ubytku na drodze Byszewo – Niemierze. Na łamach portalu siemysl.info opisaliśmy sporą wyrwę na tej jezdni na sesji na koniec grudnia Wójt zapewniał, że zgłosił telefonicznie i sprawa będzie załatwiona natychmiast priorytetowo. Niestety jadąc na sesję stwierdziliśmy, że dziura jest jeszcze większa po mrozach niż była wcześniej.

Zwróciliśmy uwagę, że ponownie internetowa strona prowadzona przez gminę nie jest uaktualniona o przetargi 2 działek, które mają być licytowane w lutym. Postaramy się do soboty zrobić prezentację tych działek na naszym portalu.

0:00 rozpoczęcie sesji powitanie gości propozycja zmiany porządku obrad

 

 

 

0:00 wystąpienie Starosty Tomasza Tamborskiego

5:05 wystąpienie Wójta Marka Dołkowskiego

7:00 wystąpienie Radnego Chabery w sprawie pominięcia remontu drogi na odcinku Siemyśl – Białokury

11:15 Przewodniczący Rady Gminy pyta o ewentualne oszczędności w budowie drogi w Charzynie

13:00 Głos w sprawie drogi zabiera Radny Powiatu Paweł Adamczak

16:00 Głosowanie zmiany uchwały

 

 

W całości relacje z prac Komisji w okresie międzysesyjnym

 

 

 

0:00 relacja pracy Wójta w okresie międzysesyjnym

3:10 Radny Pietruszczyński pyta o sposób zawierania umów z radcą prawnym i urbanistą

4:10 Radna Olga Nowaczyk prosi o relację z posiedzenia LOT`u

9:00 Wójt wraca do wyjaśnień w sprawie zasad odnawiania umów zlecenie

 

 

 

 

Omówienie zasad rekrutacji do szkół w Gminie Siemyśl  i podjęcie uchwał w tym zakresie

 

 

 

Interpelacje, wole wnioski

0:00 prośba o zwrócenie uwagi na stan drogi Nieżyn – Niemierze bo wyrębie

8:00 Pani Sołtys Białokur zwróciła uwagę na stan drogy Białokury Świecie

9:10 do apelu w sprawie poprawy jakości dróg dołącza się również Pani Sołtys Byszewa

9:35 Pani Sołtys zgłosiła wniosek do komisji kultury na wspólne spotkanie w sprawie zasad korzystania i udostępnienia świetlic

12:00 Sołtys Unieradza zabiera głos w sprawie dróg i wycinki

18:20 Sołtys Nieżyna wywołał temat jabłek  z prośbą o wyjaśnienie akcji wydawania jabłek mieszkańcom

 

 

 

Interpelacje wolne wnioski c.d. przetargi na nieruchomości, dziury w drogach

 

 [nggallery id=120]

 

Komentarze

Ostatnie wpisy

Popularne

Polub nas na Facebooku