Relacja z sesji Rady Gminy 27.10.2015

Podczas sesji w dniu 27.10.2015r. podjęto uchwały zgodnie z proponowanym porządkiem obrad. Wybrano zgłoszonego przez mieszkańców ławnika oraz wysłuchano sprawozdania z realizacji zadań oświatowych z podaniem wyników egzaminów. Sesja przeprowadzona obok sali głównej co z pewnością przyczyniło się do poprawy akustyki.

W części poświęconej informacji o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym, Wójt przekazał informację o spotkaniu w MWiK w sprawie zakupu nieruchomości na rzecz rozbudowy szkoły w Charzynie. V-ce przewodniczący poprosił o informację czy Wójt skierował pismo  do GDDKiA.

Przeprowadzono wybór ławnika, który została Pani Jadwiga Długaszek. Relacja z przebiegu wyborów na stronie YouTube => SIEMYSL.INFO

Na końcu sesji tradycyjnie część najmniej przewidywalna: Sprawy bieżące, wolne wnioski, interpelacje, zapytania i odpowiedzi. Pojawiły się zapytania w sprawie sposobu dystrybucji pomocy dla najuboższych w naszej gminie. Wcześniej dystrybucja jak wspomina Pan Wójt i sekretarz nie była dystrybuowana zgodnie z prawem. Przewodniczący Rady zapytał Wójta czy odbyła się już wizyta przedstawicieli rejonu dróg w naszej gminie. Gmina wysłała pismo o podjęcie interwencji, ale do dnia sesji 27.10 odpowiedź nie spłynęła do Gminy.

Przewodniczący odczytał pismo Harcerzy z podziękowaniem i prośbą o dalszą współpracę z Gminą. Wójt odniósł się do Pisma.

Pod koniec sesji zabraliśmy głos w sprawie przebiegu procedury zbycia nieruchomości. Poszczególne inwestycje w Gminie są przesuwane z powodu braku środków ze sprzedaży nieruchomości. Tematem zainteresowaliśmy się już na początku roku. Z uwagi na konieczność sporządzenia nowych wycen nieruchomości nie były wystawiane na przetarg. Sesja odbyła się pod koniec października wówczas Z-ca Wójta twierdził, że przetarg odbędzie się w listopadzie. Niestety brak jest tych informacji na stronie Gminy. Przedstawiciele Gminy stoją na stanowisku, że jest zastój na rynku nieruchomości. Jednak jak podkreśla Jan Wers o tym, że jest organizowany przetarg w listopadzie  (o którym mówił Z-ca Wójta) nie ma żadnej informacji. Wójt jak wspomina kilkukrotnie skorzystał z opcji obniżenia ceny (kiedy były te przetargi?).

Na koniec padł apel, aby zareklamować jak najszerzej chęć sprzedaży np poprzez wywieszenie baneru oraz publikację dodatkowo na stronie. W odpowiedzi Pan Misiak stwierdził, że baner 2×2 m już jest, a nieruchomości pokazane na stronie.

Jak to czasem bywa najlepsze propozycje czasem padają w kuluarach. W krótkim naszym wspólnym spotkaniu po sesji z Przewodniczącymi Rady Jackiem Pliszką i Janem Wers wykuł się pomysł jak przyciągnąć chętnych do zakupu np. działek w Nieżynie. Wójt zapowiada, że jest skłonny do obniżania ceny. Na samej obniżce jednak Gmina niewiele zyska, a pomysł jest z gruntu postępowania deweloperów. Dobrym rozwiązaniem mogło by być sprzedaż np. 2 z 10 nieruchomości z bonifikatą 50% od ceny wywoławczej. Kupujący jednak byłby zobowiązany, aby np. w przeciągu 5 lat uzyskał pozwolenie na użytkowanie wybudowanego domu. Gmina zyska nowego mieszkańca i podatki, a gdy zacznie się budowa domu to pozostałe działki zyskają na wartości. Dzięki temu możemy uzyskać ceny wyższe niż obecnie. Sam kryzys na rynku nieruchomości, chyba już dawno minął obserwując inwestycje w sąsiednich gminach. Tylko dobry PR jest w tym celu potrzebny.

Poniżej prezentujemy fragmenty z przebiegu sesji:

Rozpoczęcie sesji, powitanie i przedstawienie porządku obrad

 

0:00 sprawozdanie komisji

0:40 Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym

2:15 Zapytanie V-ce Przewodniczącego czy Gmina skierowała pismo do GDDKiA w sprawie budowy zjazdu z S6 w Byszewie

 

Informacja  o  stanie  realizacji  zadań  oświatowych, w  tym  o  wynikach  sprawdzianu  i egzaminów, na terenie Gminy Siemyśl za rok szkolny 2014/2015.

0:10 informacja Pani Dyrektor z Charzyna

7:25 informacja Pana Dyrektora z Siemyśla

 

Pismo od Harcerzy do władz Gminy i odpowiedź Wójta w sprawie spotkań

 

 

0:00 zapytanie Radnego Stanisława Chabery w sprawie sposobu dystrybucji pomocy

6:20 Przewodniczący Rady Jacek Pliszka pyta o obecność przedstawicieli „rejonu dróg” i ich działaniu w naszej gminie  -niestety jak wspomina Wójt nie ma odpowiedzi.

7:29 Wiceprzewodniczący przypomina (kolejny raz) kwestię suchego drzewa, które stwarza poważne zagrożenie mimo upływu miesiąc to zbyt mało aby zrobić „wizję lokalną”

8:23 zapytanie siemysl.info w sprawie trybu zbycia nieruchomości w Gminie Siemyśl

10:10 głos zabiera V-ce Przewodniczący Jan Wers w sprawie przebiegu procedury przetargowej.

13:57 apel Przewodniczącego, aby zamiar sprzedaży nieruchomości był szeroko zareklamowany

 

W galerii zdjęcia z przebiegu sesji i wyboru ławnika w trakcie sesji.

[nggallery id=107]

 

Komentarze

Ostatnie wpisy

Popularne

Polub nas na Facebooku