Przygotowania do obsługi programu 500+ Siemyśl

Program Rodzina 500 plus to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków.Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko. To nawet 6.000 zł netto rocznego wsparcia dla dziecka. Świadczenie wychowawcze to wsparcie długofalowe. Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Dzięki uprzejmości naszego gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na bieżąco będziemy informować o wszystkich istotnych sprawach w procesie ubiegania się o wsparcie. Udostępnimy również wniosek i pomożemy w jego wypełnieniu.

Realizacja programu

  1. WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO WYDAWANE BĘDĄ OD DNIA 8 MARCA 2016 R.
  2. OSOBY REALIZUJĄCE PROGRAM 500+:
  • STARSZY INSPEKTOR DOROTA POMORSKA POK. 06
  • REFERENT EWA PASZKO POK. 07
  1. PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONE WNIOSKI WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI NALEŻY SKŁADAĆ W TUT. OPS OD DNIA 01.04.2016 R.
  2. WNIOSKI, ZŁOŻONE W TERMINIE OD 01.04.2016 R. DO 01.07.2016 R., ROZPATRZONE ZOSTANĄ W TERMINIE DO 3 MIESIĘCY LICZĄC OD DNIA ZŁOŻENIA WNIOSKU (Z WYRÓWNANIEM OD M-CA KWIETNIA).
  3. ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE PRZYSŁUGUJE NA PIERWSZE DZIECKO JEŻELI DOCHÓD RODZINY W PRZELICZENIU NA OSOBĘ NIE PRZEKRACZA KWOTY 800,00 ZŁ. JEŻELI CZŁONKIEM RODZINY JEST DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE, ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE NA PIERWSZE DZIECKO PRZYSŁUGUJE JEŻELI DOCHÓD RODZINY W PRZELICZENIU NA OSOBĘ NIE PRZEKRACZA KWOTY 1 200,00 ZŁ. ROKIEM KALENDARZOWYM, Z KTÓREGO DOCHODY STANOWIĄ PODSTAWĘ USTALENIA PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO, JEST ROK KALENDARZOWY 2014.
  4. W PRZYPADKU GDY OSOBA (MATKA, OJCIEC, OPIEKUN FAKTYCZNY DZIECKA ALBO OPIEKUN PRAWNY DZIECKA), MARNOTRAWI WYPŁACANE JEJ ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE LUB WYDATKUJE JE NIEZGODNIE Z CELEM, ORGAN WŁAŚCIWY PRZEKAZUJE NALEŻNE OSOBIE ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI W FORMIE RZECZOWEJ LUB W FORMIE OPŁACANIA USŁUG (ART. 9 USTAWY O POMOCY PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI)

Komentarze

Ostatnie wpisy

Popularne

Polub nas na Facebooku