Podjęte uchwały na sesji 29.10.2014r.

W dniu dzisiejszym w trakcie sesji Rady Gminy Siemyśl podjęto uchwały zgodnie z porządkiem obrad proponowanym przez przewodniczącego Rady zwołującego sesję pismem z dnia 21.10.2014r.

Do porządku obrad na druku 276 i 277 Wójt Gminy Siemyśl zaproponował dwie dodatkowe uchwały, które dotyczą zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siemyśl oraz zmian w zakresie świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych.

Uchwały zostały zaakceptowane i pozytywnie przegłosowane przez Radnych.

Dzięki tym uchwałom od nowego roku zwiększy się częstotliwość odbioru odpadów w postaci papieru, tektury, tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych. Dodano również kwalifikację do tego typu odpadów dla ubrań i tekstyliów.

Po zmianie tzw. żółte pojemniki będą odbierane co najmniej raz na 2 tygodnie

Jest to odpowiedź na zgłaszane uwagi ze strony mieszkańców. Okazało się, że wywożenie powyższych odpadów raz w miesiącu jest niewystarczające i zbyt uciążliwe.

[nggallery id=17]

Komentarze

Ostatnie wpisy

Popularne

Polub nas na Facebooku