Licytacja Sali Wiejskiej wstrzymana

Zgodnie z proponowanym porządkiem obrad, na ostatniej sesji zeszłego roku Radni mieli zdecydować o przeznaczeniu na sprzedaż 3 nieruchomości w których posiadaniu jest Gmina Siemyśl. Jedną z nieruchomości, była Świetlica Wiejska w Siemyślu. Na wcześniejszym wyjazdowym posiedzeniu komisji podjęto decyzję, aby przygotowano uchwałę, która pozwoliłaby tą nieruchomość sprzedać.

Tuż przed sesją obradowały połączone komisje: Komisja ds. Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisja ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu.

Zgodnie z argumentacją, jaką przedstawił Z-ca Wójta Andrzej Misiak Sala Wiejska jest w złym stanie technicznym i wymaga generalnego remontu co wiąże się z dużymi nakładami finansowymi. W miejscowości Siemyśl jest obiekt w którym odbywają się imprezy kulturalne. Budynek ten został wyremontowany i przebudowany w ostatnim okresie i spełnia wymogi i oczekiwania społeczności lokalnej.

Wiedząc, że uchwała ma być poddana pod obrady na posiedzenie komisji przybył też Tomasz Heciak przedstawiciel Stowarzyszenia Dialog na Rzecz Wspierania Działań dla Dobra Mieszkańców i Gminy Siemyśl i przedstawił trochę inny punkt spojrzenia na sprawę.

Tuż po odczytaniu projektu uchwały głos Radni, którzy zabrali głos podkreślali, że jednak Świetlica jest to pewien symbol, a nawet dziedzictwo mieszkańców Gminy. Sprzedać nieruchomość można tylko raz.  Szczególnie aktywni byli Radni Stanisław Chabera i Walenty Rduch.

Prośbę o zabranie głosu zgłosiło Stowarzyszenie Dialog i kiedy Przewodnicząca Komisji Dorota Musiał udzieliła głosu Stowarzyszenie mogło przedstawić swój pogląd na sprawę.

Należy podkreślić, że z uwagi na fakt, iż w Siemyślu jest już GOK, a w kasie gminy się nie przelewa to racjonalnym jest argument, że nieruchomość lepiej sprzedać niż remontować. Tyle jak podkreślił przedstawiciel, gdy tą nieruchomość gmina sprzeda to z pewnością uzysk ze sprzedaży nie będzie duży (zły stan techniczny), a jest alternatywa, aby Gmina zachowała nieruchomość jednocześnie sprawiając, że zyska na tym zarówno ona sama jak i mieszkańcy. Rozwiązanie wydaje się w teorii łatwe, a w praktyce dość trudne. Gdyby Świetlicę Gmina przekazała w postaci nieodpłatnego np. letniego najmu na rzecz Stowarzyszenia w zamian za remont i inwestycję. Zachowała by częściową kontrolę nad budynkiem, mając jednocześnie prawo do odebrania nieruchomości gdyby podjęte przez Stowarzyszenie zobowiązania nie były realizowane.

Potencjał dla rozwoju Sali Wiejskiej jak podkreśla Tomasz Heciak jest duże, a do tego bardzo realne patrząc jak wiele jest wokół instytucji wspierających działalność stowarzyszeń i fundacji. Na stronach portalu siemysl.info zaprezentowane były te programy przykładowo z przełomu grudnia.

Stowarzyszenie Dialog widzi to następująco; najlepiej, aby Salę Wiejską objęło we władanie nowo powstałe stowarzyszenie o bardzo szerokim poparciu społecznym gdyż zadanie nie jest łatwe, a tylko zaangażowanie wielu osób zabezpieczy realizację celu. Przyszły administrator obiektu musi mieć duże doświadczenie w finansach bo nakład środków będzie znaczny, aby przywrócić funkcjonalność obiektu. Zakładanie, że coś się uda zrobić po kosztach jest naiwne. Sam budynek powinien służyć mieszkańcom. Jest to dobre miejsce, aby stanowiło swoisty inkubator dla tworzenia innych stowarzyszeń w zamian za wymianę doświadczeń oraz użyczenia miejsca. Obecnie aby założyć stowarzyszenie wystarczy 15 osób i wskazanie miejsca siedziby. Czasami zabezpieczenie miejsca na siedzibę ogranicza powstanie nowych organizacji. A środki, które mogą stowarzyszenia pozyskać są znaczne nawet do 100% projektu, nie są dostępne dla Gminy jak podkreślił sekretarz Krzysztof Pełechaty.

Stowarzyszenie Dialog do końca tygodnia zwróci się na piśmie do Gminy z prośbą o wyrażenie zgody na zorganizowanie spotkania w Świetlicy z mieszkańcami, sołtysami, radnymi i przedstawicielami gminy. Mamy nadzieję, że takie spotkanie pozwoli na założenia Stowarzyszenie, które swoim działaniem odpowie na potrzeby mieszkańców. Wiemy, że jest już grupa osób, która od dłuższego czasu działa nad taką strategią. Jest czas, aby też i inni podjęli temat.

Dziękujemy Radnym za czas jaki nam dano, aby powstrzymać sprzedaż. Gmina jednak nie będzie czekać bo budynek niszczeje i jeżeli w ciągu najbliższego kwartału sprawa się nie wyklaruje temat licytacji Sali Wiejskiej powróci pod obrady.

Komentarze

Ostatnie wpisy

Popularne

Polub nas na Facebooku