Interpelacja Poselska w sprawie braku węzła Byszewo

Jedną z pierwszych osób, która udzieliła ze swojej strony poparcia dla powstania zjazdu z drogi ekspresowej S6 w miejscowości Byszewo był Pan Poseł Czesław Hoc. W dniu dzisiejszym zostało wystosowane oficjalne zapytanie do Pani Mari Wasiak Minister Infrastruktury i Rozwoju.

 

 

Czesław Hoc                                                                            Kołobrzeg, dn. 23.07.2015 r.

 

Szanowna Pani

Maria Wasiak

Minister Infrastruktury i Rozwoju

zapytanie poselskie

w sprawie

– przywrócenie projektowanego węzła drogowego Byszewo oraz Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) pomiędzy miejscowościami Byszewo a Niemierzem, w gm. Siemyśl, pow. kołobrzeskim wraz z przywróceniem utworzenia specjalnej strefy ekonomicznej dla tego terenu, w przebiegu tzw. wariantu kołobrzeskiego, tj. połączenia drogi ekspresowej S 6 z S 11

 Uzasadnienie:

 Mieszkańcy gminy Siemyśl (pow. kołobrzeski), władze samorządowe oraz politycy naszej Ziemi Kołobrzeskiej z wielkim niepokojem i oburzeniem dowiedzieli się, że z niewiadomych przyczyn doszło do zmiany projektowanego pierwotnie (i oficjalnie podanego do publicznej wiadomości) budowy węzła drogowego Byszewo w postaci zjazdu z drogi ekspresowej S 6 w okolicy miejscowości Byszewo oraz Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) pomiędzy Byszewem a Niemierzem i zaniechania tworzenia Specjalnej Strefy Ekonomicznej dla tego terenu.

Prawdopodobnie, decyzja nowej koncepcji programowej dla odcinka Modlimowo-Kołobrzeg w wariancie odejścia od budowy węzła drogowego Byszewo, została podjęta na posiedzeniu Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad w dniu 14 stycznia 2015 r.

Jesteśmy oburzeni takim postępowaniem i instrumentalnym potraktowaniem społeczności naszego powiatu kołobrzeskiego, albowiem ta decyzja może bezpowrotnie zahamować rozwój gminy Siemyśl, prowadząc ją do niebytu inwestycyjnego. Decyzja tyleż krzywdząca gospodarczo nasz powiat kołobrzeski co bardzo niezrozumiała. Ze względów logistycznych i z uwagi na swoje położenie, to idealne miejsce dla usytuowania tymczasowych składów, magazynów, jak i inkubatorów technologicznych, a także doskonałe miejsce dla nowych inwestycji. Ponadto duży obszar węzła jest własnością Skarbu Państwa we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych, co dodatkowo pozytywnie wpłynie i ułatwi wszelkie rozwiązania inwestycyjne i prawno-organizacyjne.

Węzeł Byszewo od samego początku był nierozerwalnie związany z wybranym „wariantem kołobrzeskim” drogi ekspresowej S 6 i na przedstawionych mapach jest oznaczony jako Węzeł „BYSZEWO” WB 13.V.w na stronach GDDKiA. Trudno też doszukać się informacji o wariantowości tego węzła. Zatem, nową decyzję GDDKiA zmieniającą położenie węzła drogowego jednoznacznie odczytujemy jako wysoce nieprzejrzystą i bardzo nas bulwersującą.

Ponownie podkreślam, że węzeł drogowy BYSZEWO, MOP i Specjalna Strefa Ekonomiczna na tym terenie, to realna szansa dla rozwoju gm. Siemyśl (duże bezrobocie gm. Siemyśl) z zapewnieniem zwiększonych wpływów do budżetu gminy, najbiedniejszej w powiecie kołobrzeskim. To także dogodny zjazd z drogi S6 do gm. Gościno (pow. kołobrzeski) oraz do gminy Trzebiatów (powiat gryficki), a także dogodne warunki i możliwości dla odciążenia placów Portu w Kołobrzegu.

Mieszkańcy gminy Siemyśl (indywidualne podpisy pod listą), władze samorządowe, wszystkie sołectwa tej gminy, Stowarzyszenie Miłośników Działających Na Rzecz Miejscowości Byszewa ostro protestują wobec tej decyzji GDDKiA, a na najbliższym nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Gminy Siemyśl, radni podejmą stosowną uchwałę.

Pytanie:

 1/ Czy GDDKiA powróci do budowy pierwotnie zaprojektowanego (podanego oficjalnie do publicznej wiadomości) węzła drogowego BYSZEWO i Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) pomiędzy miejscowościami Byszewo a Niemierzem, a także utworzenia Specjalnej Strefy Ekonomicznej na tym terenie, w ciągu drogi ekspresowej tzw. wariantu kołobrzeskiego, łączącego drogi ekspresowe S6 z S11?

 

 

zdjęcie wykorzystaliśmy bez wiedzy Pana Posła, ale z oficjalnego profilu FB

Komentarze

Ostatnie wpisy

Popularne

Polub nas na Facebooku