Gmina płaci za likwidację azbestu

Urząd Gminy Siemyśl ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na realizację przedsięwzięć polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest.
O dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia starać się mogą osoby fizyczne mające tytuł prawny do nieruchomości położonych na terenie Gminy Siemyśl.

Dofinansowanie obejmuje w całości koszty demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest powstałych podczas demontażu pokryć dachowych. Nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w 2016 r. proszone są o złożenie w Urzędzie Gminy Siemyśl stosownego wniosku wraz z załącznikami – tj.:
– dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, a w przypadku współwłaścicieli zgody wszystkich pozostałych właścicieli na realizację zadania;
– dokumentu potwierdzającego zgłoszenie prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest do Starosty Kołobrzeskiego;
– kolorowego zdjęcia posesji, z której zdejmowany będzie azbest.

Wnioski należy składać w terminie do dnia 31 marca 2016 r.

Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest odbywać się będzie na zamówienie Urzędu Gminy Siemyśl – przez firmę posiadającą zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest.

Kontakt w przypadku pytań: Janina Pełechata – podinspektor ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej tel. 94 35 85 312.

 

 

Komentarze

Ostatnie wpisy

Popularne

Polub nas na Facebooku