Dlaczego warto tworzyć stowarzyszenia?

Na terenie Gminy Siemyśl istnieje stosunkowo mało sformalizowanych grup lokalnego działania skupionych w ramach stowarzyszeń i fundacji. Gorąco zachęcamy do tworzenia takich organizacji gdyż dzięki nim można pozyskiwać środki na swoją statutową działalność z rozmaitych linii i źródeł. Jest wiele osób zaangażowanych w organizowanie różnego rodzaju imprez i działań dla mieszkańców, niestety brak zasobności Gminy w środki finansowe powoduje mocne ograniczenie wsparcia działalności.

Dla osób, które zastanawiają się czy warto poniżej prezentujemy listę programów które były dostępne w ostatnim czasie jako przykład, gdyż programy są ogłaszane co jakiś czas nowe i praktycznie zawsze trwa nabór jakichś wniosków. A może już ktoś skorzysta z tych linii gdzie aktualnie trwa nabór. Niektóre gwarantują zwrot 100% kosztów!

Ważne jest aby nasz plan wpisał się w program. To są środki nie tylko Unijne, chętnie pomagają również Szwajcarzy, Norwedzy jak i krajowe fundacje, a szczególnie ministerstwa. Dla osób zainteresowanych chcących uzyskać więcej szczegółów zachęcamy o wysyłanie zapytań na nasz adres email biuro@siemysl.info

1

Trwa nabór wniosków do programu dotacyjnego Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wolontariat dla dziedzictwa. W programie o dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe będące podmiotami prawa polskiego i działające na rzecz dziedzictwa kulturowego. Nabór wniosków trwa do 18 grudnia. Więcej na http://wolontariat.nid.pl/news/news?id=156

 

2

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Interreg V-A Polska-Dania-Niemcy-Litwa-Szwecja (Południowy Bałtyk) 2014-2020 informuje o rozpoczęciu naboru wniosków dla wszystkich priorytetów. Nabór trwa od 2 listopada do 18 grudnia 2015 r. godz. 16.00 GMT+1. Więcej nahttp://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/program-interreg-v-a-polska-dania-niemcy-litwa-szwecja-poludniowy-baltyk-2014-2020/

 

3

Fundusz im. Janusza Korczaka. Szansa na granty w obszarze pieczy zastępczej! Towarzystwo Nasz Dom ogłosiło konkurs „Najpierw Dziecko” skierowany do rodzinnych form opieki zastępczej i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego. Wsparcie finansowe można uzyskać na realizację projektów dotyczących potrzeb dzieci umieszczonych w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej. Nabór trwa do 23.12.2015 r. (decyduje data stempla pocztowego i data wysłania maila). Więcej na http://towarzystwonaszdom.pl/obszar-najpierw-dziecko/

 

4

1 grudnia ruszył drugi nabór do Konkursu FIO 2016 – Priorytet 2 Termin naboru upływa 7 stycznia 2016 r. o godzinie 16.15. Więcej nahttp://www.pozytek.gov.pl/Drugi,nabor,ofert,w,konkursie,FIO,2016,Priorytet,2,3873.html 

 

5

Urząd Miasta Szczecin. Trwają nabory konkursowe. Szczegóły na http://bip.um.szczecin.pl/umszczecinbip/chapter_11257.asp

 

6

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016, w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów przez organizacje pozarządowe. Realizacja zadania: Prowadzenie bezpłatnego poradnictwa i pomocy prawnej w zakresie uprawnień konsumentów oraz dochodzenia ich roszczeń oraz sporządzanie pism procesowych na rzecz konsumentów w 2016 r. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 grudnia 2015 roku do godz. 10:00 Więcej na  https://uokik.gov.pl/konkursy.php#faq2646

 

7

Minister Spraw Zagranicznych ogłosił konkurs na realizację zadania publicznego pn. „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2016” Termin składania wniosków upływa w dniu 30 grudnia br. o godz. 16.15 Więcej na http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1675753.html

 

8

Konkurs Grantowy Kulczyk Foundation. To ostatnie dni, by wziąć pieniądze od Kulczyk Foundation! Najlepsze pomysły infrastrukturalne lub dotyczące przedsiębiorczości zostaną wsparte, ale czasu jest bardzo mało, bo 31 grudnia o godz. 23:59 upływa ostateczny termin składania wniosków . Więcej na www.kulczykfoundation.org.pl

 

9

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami naboru wniosków dla programu „Inicjatywy obywatelskie” organizowanego przez NFOŚiGW. Celem programu jest poprawa stanu środowiska naturalnego przy zaangażowaniu społeczności lokalnych. Termin naboru: od 19 października 2015 r. do 1 lutego 2016 r. Więcej informacji na: https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/inicjatywy-obywatelskie/

 

10

Trwa nabór wniosków w ramach Polsko Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży. W ramach Funduszu można realizować projekty takie jak wymiany młodzieżowe, szkolenia, seminaria, wizyty studyjne, spotkania, konferencje lub projekty informacyjne.  Wnioski można składać do 8 stycznia 2016 roku. Więcej na  http://www.plf.org.pl/blog/konkurs-wniosk%C3%B3w-na-rok-2016

 

11

Otwarty konkurs ofert na wspieranie zadania publicznego Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku. Nabór trwa do 11 stycznia 2016 r. Więcej na  http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/otwarty-konkurs-ofert-na-wspieranie-zadania-publicznego-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-w

 

12

Minister Spraw Zagranicznych ogłosił konkurs na realizację zadania publicznego: „Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie 2016”. Oferty należy składać do 15 stycznia 2016 r.  Więcej na http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1888187.html

 

13

Trwa nabór wniosków w Programie Infrastruktura i Środowisko który potrwa do 29 stycznia 2016 r. Więcej na http://www.ckps.lasy.gov.pl/aktualne-nabory#.VkA7i17ld8F

 

14

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa, ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Nabór trwa od 2 listopada 2015 r. do 2 lutego 2016 r. Konkurs kierowany jest do organizacji pozarządowych. Szczegóły na http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1678754.html

 

Komentarze

Ostatnie wpisy

Popularne

Polub nas na Facebooku