Ranking – Sukces mijającej kadencji

Gmina Siemyśl awansowała o ponad 1200 miejsc w skali kraju.

Pismo Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na którego łamach już czwarty raz opublikowano sporządzony autorsko ranking „Sukcesu kadencji”. Ten dwutygodnik jest prenumerowany głównie przez jednostki samorządu terytorialnego. Ranking jest wynikiem sumy mniejszych rankingów tzw. cząstkowych. Cyklicznie przygotowywany ranking na podsumowanie kadencji obejmuje czas od roku 1998.

pełny ranking dostępny jest w numerze 22 WSPÓLNOTY z dnia 31.10.2014r.

Na ranking „Sukces Kadencji” składają się wyniki rankingów jednostkowych dla kadencji 2010-2014 są to:

  • Sukces Finansowy
  • Sukces Ekonomiczny
  • Sukces Infrastrukturalny
  • Sukces Edukacyjny

 

Po podsumowaniu prac obecnej kadencji (2010-2014)

Rady Gminy i Wójta

Gmina Siemyśl awansowała na miejsce 30 w Polsce

Jest to awans o ponad 1200 miejsc w górę !!! po podsumowaniu działań podejmowanych w czasie bieżącej kadnecji

2002-2006 Gmina Siemyśl zajmowała 1237 miejsce

2006-2010 Gmina Siemyśl zajmowała 1297 miejsce

To prawda odbijamy się od dna. Często łatwiej jest się wspinać w górę niż tam się utrzymać. Ranking nie oddaje w pełni tego co się dzieje. Sami autorzy zauważają, że jest tak wiele czynników niezależnych od Rady i Wójta, że nie można powiedzieć najlepsze Gminy mają najlepszych włodarzy, a najgorsze najgorszych. Bo nawet zła polityka lokalna w sprzyjających okolicznościach zewnętrznych może wzrost spowalniać, a gmina w rankingu będzie wysoko. I tak samo na odwrót nawet najmądrzejsza polityka lokalna może przynosić  tylko ograniczone rezultaty w bardzo niesprzyjających warunkach zewnętrznych. Ale powodem do satysfakcji jest to, że tak duży awans widzą też inni,także w gminach ościennych. To powinno pozwolić nam uwierzyć we własne siły.

Na SUKCES KADENCJI składa się z sukcesu finansowego (jak w mijającej kadencji zmienił się potencjał dochodowy), sukcesu ekonomicznego (obraz zmian w gospodarce lokalnej, rozwoju lokalnych przedsiębiorstw, zmian na rynku pracy), sukcesu infrastrukturalny (obraz rozwoju infrastruktury technicznej, ale tylko tej za którą odpowiada gmina), sukces edukacyjny (nowość w rankingu – obrazujący szkoły i przedszkola)


Sukces - Podsumowanie

Wynik poszczególnych rankingów przedstawiamy w dalszej części artykułu.

Sukces Finansowy. W tym rankingu składowymi są m.in dochody własne wraz z udziałami w podatkach centralnych oraz subwencjami.

Sukces - Finansowy

Sukces Ekonomiczny. W tym rankingu brana pod uwagę jest zmiana liczby bezrobotnych nowo zarejestrowane podmioty gospodarcze. Szczególnie premiowane są podmioty innowacyjne w swym działaniu. Elementem składowym jest też udział w podatkach centralnych PIT CIT VAT itp. Nasza pozycja 28.

Sukces - Ekonomiczny

Sukces Infrastrukturalny. Ten wskaźnik obrazuje wydatki finansowane ze środków unijnych. Powierzchnię użytkową mieszkań oddanych do użytkowania. Odsetek ludności korzystających z oczyszczalni, kanalizacji oraz sieci gazowej. W tym rankingu też nowość bo wskaźnik uwzględnia również ścieżki rowerowe.

Sukces - Infrastrukturalny

Sukces edukacyjny. Ten wskaźnik obejmuje wyniki sprawdzianu na koniec szkoły podstawowej. Edukacyjna Wartość Dodana w szkołach gimnazjalnych  oraz odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku 3-5 lat.

Sukces - Edukacyjny

Od rankingu jeszcze nikomu nic nikomu nie przybyło. Widać, że przed nami duże wyzwania, ale blok startowy jest mocny na nową kadencję rady i wójta. Kto stanie w bloku na starcie już niebawem zdecydujemy my sami.

Komentarze

Ostatnie wpisy

Popularne

Polub nas na Facebooku