29.12.2015r. Sesja Rady Gminy

Przewodniczący  Rady  Gminy  zwołał  sesję  Rady  Gminy  Siemyśl.  Sesja   odbędzie   się   dnia 29 grudnia 2015 r. (wtorek) o godzinie 11.00 w Zespole Szkół w Siemyślu (ul. Szkolna 10).

 Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwał:

– w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2015 r. (druk nr 76),

– w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – 3 projekty (druki nr 77, 78, 79).

 1. Uchwalenie budżetu Gminy Siemyśl na 2016 r. (druk nr 80).
 2. Uchwalenie   wieloletniej   prognozy   finansowej   Gminy  Siemyśl  na  lata  2016 – 2022
  (druk nr 81).
 3. Uchwalenie     Gminnego     Programu     Profilaktyki    i    Rozwiązywania     Problemów Alkoholowych na 2016 r. (druk nr 82)
 4. Uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r. (druk nr 83).
 5. Sprawy bieżące, wolne wnioski, interpelacje, zapytania i odpowiedzi.
 6. Zamknięcie sesji.

 

==> PROJEKTY UCHWAŁ <==

 

 

Komentarze

Ostatnie wpisy

Popularne

Polub nas na Facebooku