27.10.2015r. Sesja Rady Gminy

Na jutro Przewodniczący Rady Gminy Siemyśl zwołał sesję Rady Gminy.

Sesja odbędzie się  o godzinie 10 .00 w Domu Kultury w Siemyślu (ul. Szkolna 21).
Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
4. Informacja o pracy komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwał:
– w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2015 r.,
– zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków  zespołu    interdyscyplinarnego   oraz    szczegółowych  warunków  jego finansowania.
7. Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały.
8. Sprawa wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Kołobrzegu.
9. Informacja  o  stanie  realizacji  zadań  oświatowych, w  tym  o  wynikach  sprawdzianu  i egzaminów, na terenie Gminy Siemyśl za rok szkolny 2014/2015.
10. Informacje dotyczące analizy oświadczeń majątkowych.
11. Sprawy bieżące, wolne wnioski, interpelacje, zapytania i odpowiedzi.
12. Zamknięcie sesji.

 

Komentarze

Ostatnie wpisy

Popularne

Polub nas na Facebooku