Zjazd z S6 w Byszewie jest jeszcze nadzieja

Mamy silne wsparcie w działaniu na rzecz przywrócenia zjazdu i MOP w okolicy Byszewa. Tuż przed wyjazdem na ostatnie posiedzenie Sejmu naszą sprawą zainteresował się Pan Poseł Marek Hok, który zgadza się z przedstawianą argumentacją przemawiającą za utworzeniem węzła w naszej Gminie wraz z utworzeniem Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Miejsca Obsługi Podróżnych. Będąc już w Warszawie spotkał się z Panią Minister Infrastruktury i Dyrektorem GDDKiA. Jak wszyscy podkreślają gdyby te argumenty były w styczniu przedstawione na posiedzeniu komisji od inwestycji w Warszawie nie byłoby tego zbędnego zamieszania. Sprawa jest trudna gdyż działania są podejmowane już po otwarciu ofert na budowę naszego odcinka S6, które wpłynęły od 5 firm ==>artykuł<==  Niestety specyfikacja przetargowa nie zawierała węzła w Byszewie i MOP. We wrześniu ma być wyłoniony zwycięzca a więc przyszły wykonawca. Od chwili podpisania umowy będzie miał 3 lata na oddanie drogi do użytku.

Mimo wielu obowiązków Pan Poseł zdecydował się, aby przyjechać na miejsce i osobiście zobaczyć całą okolicę. Okazuje się, że zna ją doskonale, a to za sprawą odwiedzania naszych okolic jeżdżąc rowerem. W spotkaniu uczestniczył też przewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Pliszka. Było to bardzo robocze spotkanie, na którym podsumowano wszystkie argumenty przemawiające za powstaniem inwestycji. W tej chwili największym problemem jest znalezienie na ten cel środków, a w wyniku rozmów w Warszawie doszła jeszcze jedna kwestia. Zjazd z drogi ekspresowej nie może być zrealizowany na drogę brukową. A droga powiatowa Nieżyn – Byszewo właśnie taka jest. Więc gdy budujemy zjazd to jednocześnie gruntownie przebudowujemy drogę powiatową pokrywając ją asfaltem. Są pewne możliwości działania i Pan Poseł nam pomoże wykorzystując wszystkie swoje kontakty, tego jesteśmy pewni. Przewodniczący Rady Pan Jacek Pliszka podkreślił, że ulokowanie Specjalnej Strefy Ekonomicznej to duża szansa na rozwój całej Gminy.

SSE to liczne miejsca pracy, a w przyszłości i duże wpływy podatków do budżetu.

[nggallery id=91]

Jeżeli chcemy zmiany musimy zacząć działanie od siebie. Od poniedziałku za pośrednictwem sołtysów zostały przekazane listy poparcia dla inwestycji adresowane do Posła Marka Hoka. Jedynie poprzez licznie złożone na nich podpisy damy silny mandat do lobbowania w naszej sprawie. Zapoznajmy się z listem wyraźmy swoje poparcie, przypomnijmy o tym sąsiadowi / sąsiadce. Podpisy z uwagi na strategiczne terminy będą zbierane maksymalnie jeszcze tydzień.

W najbliższym czasie zostanie zwołana również specjalna sesja na którym swoje poparcie dla inwestycji powinni wyrazić Radni Gminy Siemyśl.

Droga S6 powstanie to jest pewne. Od nas zależy, czy do naszej Gminy da się nią dojechać, czy tylko przejechać dalej…..

Komentarze

Ostatnie wpisy

Popularne

Polub nas na Facebooku