Na ukończeniu remont remizy OSP w Świeciu Kołobrzeskim
Modernizacja Domu Kultury w Siemyślu