Wszyscy są za budową węzła S6, a co z Gminą gdy jednak nie?
Udostępniamy szczegółowy przebieg S6 Kiełpino – Kołobrzeg
Spotkanie robocze w sprawie S6 w Byszewie
Czy jest „drugie dno” w sprawie budowy S6?
List poparcia dla węzła w Byszewie podpisało blisko 600 osób
Odpowiedź na interpelację Posła Czesława Hoca
IX Sesja Rady Gminy jest uchwała w sprawie S6
Pismo Wójta do Powiatu w sprawie węzła i MOP Byszewo
27.08.2015r. Sesja Rady Gminy
O naszym zjeździe będziemy rozmawiać w Sejmie