Słowo Proboszcza (2)
Słowo Proboszcza
Zbiórka 22.11.2014