Sesja kończąca kadencję odbędzie się w GOK

Ostatnia sesja Rady Gminy Siemyśl odbędzie się w dniu jutrzejszym tj. 07.11.2014r. w wyremontowanym Domu Kultury w Siemyślu przy ul. Szkolnej 21.

Z uwagi na fakt, że to ostatnie posiedzenie, a dodatkowo odbywające się w budynku, który przeszedł gruntowny remont zachęcamy do wzięcia udziału.

Pamiętajmy, że obrady są jawne i obecność mieszkańców jest nawet wskazana w czasie obrad, aby mieć możliwość bieżącego wyglądu jak stanowi się prawo lokalne.

 

Ostatnia sesja warto być.

Porządek obrad jest następujący:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
4. Informacja o pracy komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Siemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami  wymienionymi  w art. 3  ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.
7. Sprawy bieżące, wolne wnioski, interpelacje, zapytania i odpowiedzi.
8. Zamknięcie sesji.

Komentarze

Ostatnie wpisy

Popularne

Polub nas na Facebooku