O naszym zjeździe będziemy rozmawiać w Sejmie

Pan Poseł Czesław Hoc podjął inicjatywę, aby na najbliższym posiedzeniu Zespołu Parlamentarnego do spraw budowy drogi ekspresowej S11, które odbędzie się już 9 września rozmawiać o wykreśleniu budowy węzła drogowego w okolicy Byszewa. Na posiedzenie Zespołu zaproszono m.in. Panią Minister Infrastruktury i Rozwoju, Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, przedstawicieli naszego Samorządu. Jak podkreśla Pan Poseł niezrozumiałym jest fakt, że tak bezrefleksyjne odstąpiono od budowy tak ważnego węzła drogowego oraz MOP w naszym powiecie.

Dzięki zainteresowaniu Pana Posła w sprawie zjazdu została wystosowana interpelacja, która zapoczątkowała dyskusję  i sprawą zaczęto się interesować. Wcześniej sprawa nie była, aż tak szeroko komentowana.

My korzystając z zaproszenia z pewnością zadamy pytania, na które nie uzyskaliśmy od GDDKiA O/Szczecin jednoznacznej odpowiedzi, a są one kluczowe  w zrozumieniu podjętej przez KOPI w styczniu decyzji. Jak dotąd z rozmów i korespondencji wynikło jedno: odstąpiono od budowy węzła z uwagi na planowany niski ruch oraz konieczność przebudowy drogi powiatowej 0257Z. Jak usłyszeliśmy od Radnych Powiatu na posiedzeniu Komisji Infrastruktury z Powiatem nie konsultowano tej kwestii.

Komentarze

Ostatnie wpisy

Popularne

Polub nas na Facebooku