Harmonogram odbioru odpadów 2016r. dla miejscowości:

Białokury, Kędrzyno, Morowo, Paprocie, Świecie Kołobrzeskie

Byszewo, Charzyno, Mącznik, Niemierze, Nieżyn

Izdebno, Siemyśl, Trzynik, Unieradz

Opłaty za wywóz odpadów komunalnych od 01.01.2016r. wynoszą odpowiednio:
– 15 zł miesięcznie od jednej osoby za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny,
– 23 zł miesięcznie od jednej osoby za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny.

Wszelkie nieprawidłowości dotyczące wywozu odpadów komunalnych należy zgłaszać
pisemnie na adres: Urząd Gminy Siemyśl ul.Kołobrzeska 14, 78-123 Siemyśl
elektronicznie: ug_siemysl@post.pl
telefonicznie: 943585316
lub osobiście w Urzędzie Gminy Siemyśl