Czy jest „drugie dno” w sprawie budowy S6?

Pan Poseł Czesław Hoc na swoim profilu FB odniósł się do odpowiedzi na swoją interpelację w sprawie budowy węzła i MOP w okolicy Byszewa. Rodzą się kolejne pytania i wątpliwości.

Uciąć je mogło by tylko po wyłonieniu wykonawcy zlecenie mu w pierwszej kolejności doprojektowanie węzła i MOP przy Byszewie.

Jak inaczej tłumaczyć to, że ani Gmina ani Powiat, które straciły tą inwestycję w styczniu, dopiero w czerwcu dowiedziały się o tym fakcie i to częściowo za naszym pośrednictwem dzięki temu, że jeden linków ze strony przekierowywał do zmienionej strony GDDKiA. Wówczas dodano przy opisie węzeł Byszewo słowo ” obecny tylko w wariancie 2″. Jak wyglądało zaproszenie Gminy i Powiatu do wspólnego stołu na spotkanie styczniowe, czy była tam informacja, że rozważane jest pozbawienie Powiatu tej infrastruktury?

Poniżej odpowiedź Pana Posła Czesława Hoca:

https://www.facebook.com/czeslawhoc

Do 14 stycznia 2015 r. budowa węzła drogowego „BYSZEWO” (Byszewo-Niemierze) w ciągu drogi tzw. wariantu kołobrzeskiego (połączenia dróg ekspresowych S 6 z S 11) była uzasadniona (przez kilka lat!), a już po 14 stycznia 2015 r. – nie jest uzasadniona! Wiecie Państwo dlaczego???

Bo, teraz dokonano ….. wizji lokalnej (tak wynika z poniższej odpowiedzi| Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju), czyli – można sądzić, że projektując kilka lat temu, to przedsięwzięcie – NIE BYŁO, m.in.: programu funkcjonalno-użytkowego dla drogi stanowiącej łącznik z drogą ekspresową, nie był wykonany operat szacunkowy nieruchomości, nie zapoznano się z dokumentacją techniczną i geologiczno – inżynierską ani z ekspertyzą stanu technicznego oraz prognozą natężenia ruchu, nie było też decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, itd.

Fragment odpowiedzi MIiR: „(…) Wyniki przeprowadzonej analizy projektowanego układu drogowego, w tym szczegółowe prognozy natężenia ruchu, wykazały bowiem, iż budowa węzła Byszewo w tej lokalizacji jest nieuzasadniona. Ponadto w trakcie wizji lokalnej w terenie stwierdzono, iż parametry techniczne drogi powiatowej 0257Z, uniemożliwiają skierowanie na nią pojazdów z węzła, ponieważ ma ona szerokość zaledwie 4 m, a wzdłuż niej, po obu stronach rosną drzewa tworząc szpalery ograniczające skrajnię drogową”

I trzy (mógłbym więcej) moje komentarze!
1/W „Wymaganiach ogólnych” tego rodzaju opracowań projektowych jest zasada: „Wszystkie elementy zagospodarowania terenu i wszystkie obiekty oraz urządzenia należy zaprojektować szczegółowo, tj. przy założeniu, że nie będą już zmieniane,
a więc w wersji ostatecznej. Zakłada się, że zostaną one zaprojektowane na podstawie dokładnych danych wyjściowych i dokładnych metod obliczeń lub analiz”!.

2/Prawdopodobnie teren pod budowę węzła drogowego „BYSZEWO” (pierwotnie zaprojektowany) jest własnością Skarbu Państwa, teren obecnie zaprojektowanego węzła drogowego jest (prawdopodobnie) własnością prywatną!

3/W międzyczasie dokonano modernizacji odcinka drogi (z wycięciem drzew po obu stronach), ale nie tej (przy projektowanym pierwotnie węźle „BYSZEWO”), tylko w okolicy węzła, który OBECNIE (w styczniu 2015r.) został wybrany.

Komentarze

Ostatnie wpisy

Popularne

Polub nas na Facebooku