Dziękujemy za aktywność na portalu siemysl.info
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze i Festyn Witajcie Wakacje 2015
Wystawa prac malarskich Ewy Zaworskiej w Charzynie otwarta
Materiał video z akcji sprzątania Parsęty
III Powiatowy Przegląd Zespołów Śpiewaczych i Kapel Ludowych w Byszewie
Superprzedszkolaki
X Wielkie Sprzątanie Brzegów Parsęty
Wspólne Dobro
Henryk Atemborski ps. Pancernik w Kołobrzegu spotka się z harcerzami
Krótkofalowcy na fali – wyniki wyborów