29.12.2014r. Sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy zwołał sesję Rady Gminy Siemyśl. Sesja odbędzie się dnia 29 grudnia 2014 r. (poniedziałek) o godzinie 11.00 w Zespole Szkół w Siemyślu.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
4. Informacja o pracy komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwał:
– w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2014 r.,
– w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
– w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości,
– zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli.
7. Uchwalenie budżetu Gminy Siemyśl na 2015 r.
8. Uchwalenie   wieloletniej   prognozy   finansowej   Gminy  Siemyśl  na  lata  2015 – 2022.
9. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych na 2015 r.
10. Uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r.
11. Sprawy bieżące, wolne wnioski, interpelacje, zapytania i odpowiedzi.
12. Zamknięcie sesji.

  => LINK DO PROJEKTÓW UCHWAŁ =>

Komentarze

Ostatnie wpisy

Popularne

Polub nas na Facebooku