29.10.2014 Sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Siemyśl zwołał sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się  dnia 29 października 2014 r. (środa) o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy Siemyśl (ul. Kołobrzeska 14).

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
4. Informacja o pracy komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwał:
– w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2014 r.,
– w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości,
– w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu.
7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Siemyśl za I półrocze 2014 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
8. Informacja  o  stanie realizacji  zadań  oświatowych, w  tym  o wynikach  sprawdzianu  i egzaminów, na terenie Gminy Siemyśl za rok szkolny 2013/2014.
9. Informacje dotyczące analizy oświadczeń majątkowych.
10. Sprawy bieżące, wolne wnioski, interpelacje, zapytania i odpowiedzi.
11. Zamknięcie sesji.

 => LINK DO PROJEKTÓW UCHWAŁ =>

Komentarze

Ostatnie wpisy

Popularne

Polub nas na Facebooku