29.06.2015r. Sesja Rady Gminy

Przewodniczący  Rady  Gminy  Siemyśl  zwołał  sesję  Rady Gminy Siemyśl. Sesja odbędzie się  dnia 29 czerwca 2015 r. (poniedziałek) o godzinie 10.00 w Domu Kultury w Siemyślu (ul. Szkolna 21).

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2015 r.
 • zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2015-2022.
 • w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
 • w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłat, jak również tryb ich pobierania.
 • w sprawie powołania członków stałych komisji Rady Gminy Siemyśl.
 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Siemyśl za 2014 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżety Gminy Siemyśl za 2014 r.
 • w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014.

 

7. Sprawy bieżące, wolne wnioski, interpelacje, zapytania i odpowiedzi.

8. Zamknięcie sesji.

 

Komentarze

Ostatnie wpisy

Popularne

Polub nas na Facebooku