27.08.2015r. Sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Siemyśl zwołał sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się  dnia  27 sierpnia 2015 r. (czwartek) o godzinie 10 .00 w Domu Kultury w Siemyślu (ul. Szkolna 21).
Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
4. Informacja o pracy komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwał:
– zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2015 r.,
– w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2015 r.,
– o zmianie uchwały w sprawie inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
– w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości,
– w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym udziału w    nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Siemyśl,
– w sprawie poparcia przywrócenia koncepcji budowy węzła drogowego,
– w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
7. Sprawy bieżące, wolne wnioski, interpelacje, zapytania i odpowiedzi.
8. Zamknięcie sesji.

 

Komentarze

Ostatnie wpisy

Popularne

Polub nas na Facebooku