25.11.2015r. Sesja Rady Gminy

Przewodniczący  Rady  Gminy  zwołał  sesję  Rady  Gminy  Siemyśl.  Sesja   odbędzie   się   dnia 25  listopada  2015 r . (środa)   o godzinie  11.00  w  Domu  Kultury  w  Siemyślu  (ul. Szkolna 21).
Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
4. Informacja o pracy komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwał:
– w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2015 r.,
– w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości,
– w sprawie określenia stawek od środków transportowych,
– w sprawie opłaty targowej,
– w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty,
– w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Siemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.
7. Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały.
8. Sprawy bieżące, wolne wnioski, interpelacje, zapytania i odpowiedzi.
9. Zamknięcie sesji.

Komentarze

Ostatnie wpisy

Popularne

Polub nas na Facebooku