25.03.2015r. Sesja Rady Gminy

       Przewodniczący  Rady  Gminy  Siemyśl  zwołał  sesję  Rady Gminy Siemyśl. Sesja odbędzie się  dnia 25 marca 2015 r. (środa) o godzinie 10.00 w Domu Kultury w Siemyślu (ul. Szkolna 21).

 

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wręczenie zaświadczenia o wyborze radnego oraz ślubowanie radnego.
 3. Stwierdzenie prawomocności.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
 6. Informacja o pracy komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 8. Podjęcie uchwał:

– w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2015 r. (druk nr 27),

– w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków
stanowiących fundusz sołecki (druk nr 28),

– w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siemyśl na 2015 r. (druk nr 29),

– w sprawie uchylenia uchwały (druk nr 30).

 1. Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały (druk nr 31).
 2. Sprawy bieżące, wolne wnioski, interpelacje, zapytania i odpowiedzi.
 3. Zamknięcie sesji.

Protokół poprzedniej sesji  będzie wyłożony do wglądu dla radnych przed sesją Rady Gminy.

Komentarze

Ostatnie wpisy

Popularne

Polub nas na Facebooku