Gmina z LOTem
Blisko 40 osób zgromadziło spotkanie w Sali Wiejskiej