60000 szt narybku jazia trafiło do Dębosznicy i Błotnicy
Zebranie w Sołectwie Nieżyn